Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління банківським бізнесом

Cписок захищених дипломних робіт 2013-2014

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Cписок захищених дипломних робіт 2015-2016

Cписок захищених дипломних робіт 2016-2017

Магістерська програма "Управління банківським бізнесом" спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами на всіх рівнях; підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю; забезпечення безпеки та зниження банківських ризиків; фахівців у сфері банківського регулювання та нагляду, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках; фахівців-аналітиків, здатних здійснювати аналітичні дослідження та розробляти нові фінансові інструменти та банківські продукти.

 Випускаюча кафедра – кафедра менеджменту банківської діяльності.

Керівник програми: д.е.н., професор - Примостка Людмила Олександрівна

Заступник керівника програми: к.е.н., професор - Конопатська Лариса Василівна

Напрями досліджень магістерської програми "Управління банківським бізнесом"

 1. Управління банківською діяльністю на фінансових ринках (валютному, фондовому, капіталів, кредитному, міжбанківському, ринку дорогоцінних металів, міжнародному фінансовому ринку)
 2. Стратегічне управління банківським бізнесом.
 3. Управління депозитною діяльністю та ресурсною базою банків.
 4. Управління активними операціями банку (оцінка, аналітичне забезпечення, методи управління).
 5. Інтегроване управління активами і пасивами банку.
 6. Конкурентоспроможність банку та механізми її забезпечення.
 7. Управління ризиками банківського бізнесу.
 8. Управління бізнес-процесами в банку.
 9. Антикризовий менеджмент у банку (інструменти, методи, механізми).
 10. Аналіз та прогнозування доходів, витрат, прибутковості та фінансової стійкості банку.
 11. Управління інноваційною діяльністю банків (дистанційне обслуговування, Інтернет-банкінг, інноваційні технології).
 12. Маркетингова діяльність банку та стратегії її реалізації.
 13. Фінансова діагностика та управління вартістю банківського бізнесу.
 14. Ціноутворення банківських продуктів та послуг.
 15. Діяльність Національного банку України в сфері банківського нагляду.
 16. Міжнародні стандарти банківського регулювання та нагляду.
 17. Валютна політика, валютне регулювання та контроль.
 18. Державний капітал в банківській системі України.
 19. Інтернет-банкінг та дистанційне банківське обслуговування (ДБО).
 20. Забезпечення безпеки банківського бізнесу в умовах глобалізації і інтеграції.

Базами практики від кафедри виступають такі банківські установи: Національний банк України, ПАТ "КБ" Приватбанк", ПАТ "Альфа-Банк",  ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ" Промінвестбанк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Ощадбанк".

Випускники магістерської програми можуть працювати в таких установах:

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • керівникамита спеціалістами вищого і середнього рівня банківської установи у сфері кредитної, депозитної, валютної діяльності;
 • керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в комерційних банках;
 • керівниками та спеціалістами валютних управлінь комерційних банків;
 • аналітиками та спеціалістами валютних, фондових, кредитних управлінь банку;
 • керівниками та спеціалістами структурних підрозділів банку з управління та контролю за банківськими ризиками;
 • фахівцямикомісії з регулювання ринків фінансових послуг;

АУДИТОРСЬКІ, СТРАХОВІ ТА ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ

 • фахівцями у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж;
 • економістами та спеціалістами підрозділів безпеки банків, інвестиційних та страхових компаній та інших фінансових установ;
 • керівниками та фахівцями аудиторських компаній;
 • керівниками та спеціалістами фінансово-кредитних та консалтингових компаній;

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 • керівниками та спеціалістами центрального апарату та регіональних відділень Національного банку України;

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • фахівцями секторів та відділів ФГВФО;

НАУКОВІ УСТАНОВИ

 • науковими співробітниками в галузі банківської справи.

Навчання на очній формі здійснюється в три календарних семестри:

Можливе навчання за індивідуальною програмою

І семестр (осінь-зима 2016 року) – 5 екзаменів та 2 заліки

 --зимові канікули--

ІІ семестр (зима-весна 2017 року) – 3 екзаменів та 4 заліки

--літні канікули--

ІІІ семестр (осінь-зима 2017 року) – тренінг, практика та написання

--зимові канікули--

лютий 2018 року - захист магістерських дипломних робіт

Магістерська програма передбачає вивчення таких наук (дисциплін):

Нормативні науки

(спільні для всіх магістерських програм)

Вибіркові дисципліни

(набір є унікальним для кожної магістерської програми факультету)

Якщо наука (дисципліна) викладається кафедрою менеджменту банківської діяльності – у дужках зазначено керівника курсу

І семестр (5 наук)

"Нормативні науки"

 «Фінансовий менеджмент у банку»

(проф. Примостка Л.О.);

«Глобальна економіка»;

«Соціальна відповідальність»;

«Кредитний менеджмент»;

«Проектне фінансування».

 

"Вибіркові дисципліни" (3 з 4)

«Антикризовий менеджмент у банку»

(доц. Гойванюк М.П.);

«Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ»

(доц. Позднишев Є.В.);

«Банківська статистична звітність»

(доц. Шевалдіна В.Г.);

«Бюджетування та контролінг в банку».

 

 

 

ІІ семестр

"Нормативні науки"

«Банківське регулювання та нагляд»

(проф. Конопатська Л.В.);

«Основи економічних досліджень»;

 

"Дисципліни магістерської програми"

(обов’язкові по вибору кафедри)

«Валютне регулювання та контроль»

(доц. Боришкевич О.В.);

«Методи аналізу фінансових ринків»

(доц. Краснова І.В.);

«Інновації у банківському бізнесі»

(проф.Примостка Л.О.)

"Вибіркові дисципліни" (2 з 4)

«Управління банківськими ризиками»

(доц.  Лавренюк В.В.);

«Фінансова безпека»

(доц. Іванова Т.Г.);

«Портфельне інвестування»;

«Управління вартістю банку».

 Інформація щодо навчання у ІІІ семестрі

Тренінг «ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

(перші 2 тижні ІІІ семестру) на потужностях Навчально-тренувального банку ФЕФ КНЕУ здійснюється у малих групах під керівництвом заслуженого співробітника КНЕУ,

 к.е.н., професора, Краснової Ірини Вікторівни

Практика (15 тижнів ІІІ семестру) здійснюється у провідних банківських установах України.

Керівник практики від кафедри – заслужений співробітник КНЕУ,

к.е.н., доцент Нікітін Андрій Валерійович

Керівництво магістерськими дипломними роботами здійснюється провідними професорами і доцентами кафедри менеджмент банківської діяльності, докторами і кандидатами економічних наук.

Основні напрями наукових досліджень, у межах яких формулюються конкретні теми дипломних робіт (узгоджуються студентами індивідуально).

На кафедрі проводяться конференції, відкриті лекції та круглі столи.

22 жовтня 2015 р. кафедрою спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАНУ було проведено відкриту лекцію с.н.с., голови Українського товариства фінансових аналітиків Прозорова Ю.В. на тему: «Нацбанкфінпослуг-2016: від світанку до заходу держрегулювання небанківського ринку»

24 грудня 2015 р. афедрою спільно з УТФА Ф проведено круглий стіл на тему: «Перспективи фінансово-економічної динаміки-2016: що рік наступний нам готує?»

20 квітня 2016 р. кафедрою спільно з УТФА було проведено відкриту лекцію к.е.н., незалежним банківським експертом членом Українського товариства фінансових аналітиків Дробязко А. А. на тему: «Монетарна політика НБУ»

24 березня 2016 р. кафедрою спільно з УТФА Ф проведено круглий стіл на тему: «Кому більш необхідна валютна лібералізація: фінансовому чи реальному сектору?» 

29 листопада 2016 р. кафедрою спільно з УТФА та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проведено круглий стіл на тему: «Перезавантаження банківської системи: особливості менеджменту та макропруденційний мандат НБУ»

24 лютого 2017 р. кафедрою спільно з УТФА проведено круглий стіл на тему: «Підсумки одержавлення та ринкові перспективи банківської системи України»

Зарахування на магістерську програму«Управління банківським бізнесом» здійснюється в серпні, після вступу до магістратури.

За додатковою інформацією звертайтеся на кафедру менеджменту банківської діяльності (8 поверх, ІІІ корпус, ауд. 085) до провідних викладачів та лаборантів кафедри.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ

 

Остання редакція: 24.06.17