Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія (спец. 051)

Преамбула. Магістерську програму «Економічна теорія» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.). 

Узагальненим об’єктом діяльності магістра з економічної теорії є соціально-економічні відносини на мікро- і макрорівні. Його складові:

 • суть змішаної економіки та її основні ознаки;
 • соціально-економічні відносини як система;
 • закономірності розвитку змішаної економічної системи;
 • особливості соціально-економічних відносин на мікрорівні, шляхи їх удосконалення та розвитку;
 • економічні закони розвитку суспільного виробництва;
 • формування в суспільстві нового типу економічного мислення;
 • наукове обґрунтування шляхів розвитку суспільно-економічного ладу в Україні;
 • розроблення наукових засад економічної політики в Україні.

Цільова аудиторія. Магістр з економічної теорії здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади: викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник, методист з економічної освіти, науковий співробітник (економіка), економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань.

Основна мета  програми: формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів:

 • теоретико-пізнавальних;
 • аналітичних;
 • навчально-методичних;
 • науково-дослідних;
 • виховних.

Особливості програми, що підвищують якість навчання та сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

Магістр з економічної теорії на первинних посадах самостійно виконує переважно теоретико-пізнавальні, евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-економічні теоретичні завдання, здійснює складні економічні дослідження, систематизує і нагромаджує відповідну інформацію, прогнозує розвиток мікро- і макроекономічних процесів, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Економічна теорія (денна форма навчання)"

Остання редакція: 05.07.17