Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент проектів і консалтинг (англ.) (спец. 051)

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств.

Мета: сформувати у слухачів компетенції щодо управління економічною діяльністю та розвитком  компанії, що вже діє або прагне виходити на глобальні ринки, за допомогою підходів проектного менеджменту та  управлінського консультування. 

Що отримають випускники програми по її закінченню:
 • знання та навички з управління стратегічним розвитком компанії у контексті процесів євроінтеграції;
 • вміння використовувати механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємства на національних та міжнародних ринках,
 • практичні навички управління проектами та консалтинговою діяльністю з урахуванням специфіки роботи в міжнародних командах;
 • практичні навички роботи у мультинаціональних командах під час проходження практики у міжнародних компаніях

 

Відмінності програми, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

 •  залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання в зарубіжних навчальних закладах;
 •  проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців – практиків відомих українських та міжнародних компаній;
 •  надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;
 •  формування практичних компетенцій під час проходження практики в міжнародних компаніях;
 •  використання на системній основі різноманітних нетворкінгових подій.

По закінченню студенти отримають диплом магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».

Вивчаються дисципліни:

 • Управління стратегічними змінами підприємства 
 • Менеджмент персоналу підприємства 
 • Управління проектами 
 • Економічне управління підприємством 
 • Управління конкурентоспроможністю 
 • підприємства 
 • Управління розвитком компанії 
 • Управління консалтинговою діяльністю 
 • Інформаційна підтримка управління проектами

Детальніше про програму та умови вступу

Остання редакція: 06.07.17