КНЕУ - Рейтинг студентів факультету МЕіМ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рейтинг студентів факультету МЕіМ12 Липня 2018р.