КНЕУ - Результати конкурсу по переведенню на вакантні місця на навчання за державним замовленням

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результати конкурсу по переведенню на вакантні місця на навчання за державним замовленням01 Жовтня 2015р.

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії кредитно-економічного факультету
 по переведенню на вакантні місця
на навчання за державним замовленням
(витяг)
 
від 23.09.2015р.
 
 
Таблиця 1
Рейтинговий список осіб, що подали документи для переведення на навчання за державним замовленням,
спеціальність «Фінанси і кредит, спеціалізація - кредит», денна форма навчання, 3 курс
 
№ п/п
ПІБ
Рейтинг
Середній бал успішності студента
1.      
Олійник Юлія Миколаївна
1
90
2.      
Заліван Тетяна Ігорівна
2
85,88
3.      
Процюк Лілія Олегівна
3
82,24
4.      
Чмерук Олександр Миколайович
4
81,4
5.      
Тихонюк Анжеліка Володимирівна
5
80,8
6.      
Кальян Марина Вікторівна
6
80,23
 
Таблиця 2
Рейтинговий список осіб, рекомендованих для переведення на навчання за державним замовленням,
спеціальність «Фінанси і кредит, спеціалізація - кредит», денна форма навчання, 3 курс
 
№ п/п
ПІБ
Рейтинг
Середній бал успішності студента
1
Олійник Юлія Миколаївна
1
90
2
Заліван Тетяна Ігорівна
2
85,88
 
За – 5, проти – немає, утримались – немає
 
 
Голова конкурсної комісії:                                                      М.І. Диба
 
Члени конкурсної комісії:                                                       С.І. Ходакевич
                                                                                                 Т.В. Майорова
 
Голова Студентської академічної ради КЕФ                        І.В. Батир
 
Голова профбюро студентів і аспірантів КЕФ                      Д.Є. Нетреба