Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і контроль в секторі загального державного управління

Нормативний термін навчання: один рік та 6 місяців для денної форми та один рік і вісім місяців для заочної форми навчання.

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають такі нормативні дисципліни:

А) нормативні:

 • Фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Організація і методика аудиту (в бюджетних установах);
 • Організація обліку (в бюджетних установах);
 • Податковий облік і звітність.

Б) спеціалізованої підготовки:

 • Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України; 
 • Управлінський облік і аналіз в бюджетних установах; 
 • Державний фінансовий контроль;
 • Звітність бюджетних установ.

Після закінчення навчання випускники даної магістерської програми набувають права займати такі основі посади в секторі загального державного управління:

 • Аудитор;
 • Бухгалтер-експерт;
 • Бухгалтер-ревізор;
 • Головний бухгалтер;
 • Головний державний податковий ревізор-інспектор;
 • Головний експерт;
 • Головний касир;
 • Головний ревізор;
 • Директор фінансовий;
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Економіст з фінансової роботи;
 • Економіст-радник;
 • Завідувач каси;
 • Консультант з економічних питань;
 • Консультант з податків і зборів;
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік, економіка);
 • Начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • Оглядач з економічних питань;
 • Спеціаліст-бухгалтер.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Облік і контроль в секторі загального державного управління"

Остання редакція: 18.12.15