Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на ОКР Магістр у 2017 р.