Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Списки рекомендованих до зарахування за держзамовленням на спеціальність 081