Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових вступних випробувань на рівень вищої освіти «магістр» зі спеціальностей

 1. Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування;
 2. Фінанси, банківська справа та страхування,  спеціалізація  - Фінанси і кредит;
 3. Фінанси, банківська справа та страхування,  спеціалізація  - Банківська справа;
 4. Економіка,  спеціалізація – Економіка підприємств  аграрно-промислового комплексу;
 5. Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в АПК
 6. Економіка,  спеціалізація - Економічна теорія;
 7. Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства
 8. Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій;
 9. Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (Управління розвитком бізнесу), Бізнес-адміністрування (Менеджмент у міжнародному бізнесі)
 10. Публічне управління та адміністрування;
 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємницька діяльність
 12. Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика
 13. Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика
 14. Комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація - Інформаційні управляючі системи та технології (магістр)
 15. Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка
 16. Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці;
 17. Маркетинг
 18. Економічна теорія  (для осіб, які вступають на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування»)
 19. основи комп’ютерних наук та технологій (для осіб, які вступають на спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології»)
 20. Програма додаткового вступного випробування з правознавства для вступу на освітній ступінь магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю

 

Програма вступних іспитів з іноземної мови:

 

Остання редакція: 30.06.17