Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) при вступі на базі ОКР молодшого спеціаліста


Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Фінанси та страхування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Банківська справа 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економіка агропромислових формувань

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в АПК

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

 

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта

 
Остання редакція: 23.03.17