Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) 2018

 

Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня бакалавр, за якими буде здійснюватись 

підготовка здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 1 вересня 2018 року

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (Економіка)

Економічна та бізнес-освіта

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Географія

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

 

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економіка агробізнесу

Економічна кібернетика

Зелена економіка

Економіка міста та урбаністика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

 

053-Психологія

Економічна та соціальна психологія

1.Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або

    Іноземна мова

 

054-Соціологія

Соціологія економіки та підприємництва

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України  або

    Іноземна мова

 

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Диджитал-облік

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

 

Менеджмент соціальної сфери

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Географія

075-Маркетинг

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Комерційна діяльність та логістика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

Міжнародний бізнес

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

08-Право

081-Право

Правознавство

Право національної безпеки

Право громадської і політичної діяльності

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Математика

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

124-Системний аналіз

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

125-Кібербезпека

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

24-Сфера обслуговування

242-Туризм

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або

    Математика

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Історія України

29-Міжнародні відносини

292-Міжнародні економічні відносини

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або

    Математика

 

 

 

Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня магістр, за якими буде здійснюватись 

підготовка здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 1 вересня 2018 року

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Аналітичне забезпечення національної та міжнародної безпеки

Економіка агробізнесу

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

Безпека бізнесу

Міжнародний менеджмент

Бізнес-адміністрування

075-Маркетинг

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика

08-Право

081-Право

Правознавство

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

124-Системний аналіз

 

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

 

 

Остання редакція: 15.03.18