Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Редколегія

Головний редактор:

Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету, професор кафедри конституційного та адміністративного права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", sov@ukr.net.

Заступник головного редактора:

Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", svitlana_shym@ukr.net.

Редакційна колегія:

Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Борденюк Василь Іванович, д.ю.н., професор, Керівник науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Бурило Юрій Павлович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Вавженчук Сергій Ярославович, д.ю.н., доцент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Ковальчук Андрій Трохимович, д.ю.н., професор, Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України.

Омельченко Андрій Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Опришко Віталій Федорович, д.ю.н., член-кореспондент НАН України, професор.

Шульженко Федір Пилипович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., член-кореспондент АПН України, професор, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Кикоть Павло Валерійович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Мамедов Андрій Алійович, д.ю.н., професор, професор Російського університету дружби народів (Росія, м. Москва).

Кураташвілі Альфред Анзорович, д.е.н., д.ф.н., д.ю.н., професор, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук (Грузія, м. Тбілісі).

Демичев Дмитро Михайлович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії права Білоруського державного економічного Університету (Білорусь, м. Мінськ).

Bill Bowring, professor of Law, School of Law, Birkbeck, University of London (Great Britain, London).

Відповідальний секретар:

Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н., доцент кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", namiasenko.olga@kneu.edu.ua 

Остання редакція: 13.09.17