Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 79/81, каб. 31

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій Центру науки та інновацій
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Телефон: 205-54-67.
E-mail: kneucip@gmail.com

Остання редакція: 14.12.15