Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЯК СТВОРИТИ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНИЙ РИНОК КАПІТАЛУ (Т. Хромаєв)01 Листопада 2016р.

17.10.2016 на кафедрі корпоративних фінансів та контролінгу КНЕУ  під егідою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відбувся дискусійний семінар на тему «Як створити в Україні ефективний ринок капіталу», де головним спікером виступив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв. У дискусії прийняли участь студенти магістерських програм «Фінансовий контролінг» та «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», аспіранти та викладачі кафедри.

Ключова теза доповіді Голови НКЦПФР:«У питаннях регулювання ринку капіталів не має бути місця для формалістики – мають діяти принципи».

Результатом формального підходу до регулювання ринку цінних паперів в Україні став формальний фондовий ринок з формальним рівнем капіталізації. Окрім назви, вітчизняний ринок капіталів не має нічого спільного із відповідними ринками розвинених країн. Український ринок виконував які завгодно функції всі ці роки, окрім головної – залучення капіталу компаніями та забезпечення його ефективного використання для розвитку.

 На вітчизняному ринку торгувалось забагато цінних паперів емітентів з ознаками фіктивності, за результатами операцій з такими інструментами формувалися фіктивні показники капіталізації. Відтак, ринок подавав фіктивні сигнали інвесторам та економіці в цілому, а фондові біржі здебільшого нагадували «гуртки за інтересами, які допомагали малювати потрібні показники».

Ціна, яка формується на публічному фондовому ринку – це суспільне багатство. У рамках створення ефективного ринку капіталів зі справедливим ціноутворенням, комісія почала процес очищення ринку від «сміття». Під час доповіді було наголошено на заходах, вжитих Комісією для проведення такого очищення, серед яких: прийняття рішень щодо блокування торгівлі цінними паперами цілого ряду емітентів, а також порушення справ у рамках протидії маніпулюванню цінами на фондових біржах (станом на жовтень 2016р. – 153 справи). За результатами проведених Комісією заходів ринкову частку торгів цінними паперами, біржова вартість яких не кореспондується з показниками їх фінансово-господарської діяльності, вдалось суттєво знизити, а згодом і взагалі унеможливити торгівлю «сміттям» на біржах. Наразі кількість емітентів акцій, які відповідають вимогам для знаходження в лістингу фондових бірж, скоротилася зі 136 до 15.

Що ж повинно стати базисом для побудови ефективного ринку? Насправді рецепт простий – запровадження в Україні загальноприйнятих в усьому світі принципів регулювання ринків цінних паперів - IOSCO Principles. Їх всього 38. Вони лежать в основі регулювання всіх розвинених ринків.

Значну увагу у ході доповіді було приділено обговоренню перспектив підписання Україною Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією (IOSCOMMoU). У цьому році Україну включено у своєрідний «лист очікування». На включення у нього було витрачено 20 років, оскільки членом Міжнародної організації комісій з цінних паперів (англ. «InternationalOrganizationofSecuritiesCommissions», IOSCO) Україна стала ще у 1996 році.

Даний факт ще раз підтверджує, що вітчизняний ринок капіталів, починаючи з 90-х років, лише формально існував, а не розвивався. Підписанню меморандуму IOSCOMMoUмає передувати дотримання ряду визначених Організацією стандартів, які стосуються доступу, права обміну інформацією та забезпечення її конфіденційності, повноважень проводити розслідування правопорушень, а також допомагати іноземним регуляторам у розслідуваннях порушень. Також існують вимоги щодо операційної незалежності НКЦПФР та зміни моделі її фінансування та доступу до інформації. Для вирішення цих питань потрібне кардинальне реформування цілого ряду законів, що регламентують діяльність як регулятора ринку - НКЦПРФ – так і модель роботи самого ринку. На жаль вітчизняні законодавці не у повній мірі усвідомлюють свою відповідальність за якісне (а не формальне) законодавче забезпечення функціонування ринку капіталів. Саме тому, питання щодо термінів підписання Україною багатостороннього меморандуму IOSCO MMoUта створення повноцінного ринку капіталів залишається відкритим.

Невимушена атмосфера заходу дозволила підняти та обговорити актуальні проблеми діяльності НКЦПФР, дізнатися про професійні судження регулятора стосовно тенденцій розвитку  ринку капіталів. Однією з причин фактичної відсутності цього ринку в Україні є формальний підхід до наукових досліджень та навчального процесу у відповідній сфері. Як наслідок, на ринку має місце серйозний дефіцит професіоналів, причому, як на боці емітентів, так і на боці фінансових посередників та інвесторів. Саме тому, одне із завдань  проведеного заходу полягало у наданні імпульсів для підвищення якості освіти та науки у питаннях функціонування ефективного ринку капіталів, мотивації студентів до підвищення рівня своїх знань. Наряду з іншими чинниками, якісне наукове та фахове забезпечення є фундаментом для ефективного  ринку капіталів.

Посилання на презентацію:

http://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/KNEU_Khromaev_october2016.pdf