Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДІ економічного розвитку

Загальні відомості

У складі єдиного навчально-наукового комплексу “Київський національний економічний університет”  функціонує Науково-дослідний інститут економічного розвитку,  який трансформовано у 1997 році з Науково-дослідної частини ухвалою. Вченої ради університету.

Інститут здійснює організацію, координацію і виконання наукових досліджень в університеті, забезпечує підвищення їх результативності, ефективності та якості.

Пріоритетними науковими напрямами, які визначають наукову сферу діяльності інституту є:

 • теорія перехідної економіки, економічних реформ та трансформаційних процесів;
 • стратегія і тактика реформування економіки держави та підприємств і забезпечення їх економічної безпеки;
 • економічна політика держави та її роль у забезпеченні умов сталого економічного розвитку;
 • розвиток і державна підтримка малого бізнесу;
 • механізм регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці;
 • моніторинг і факторний аналіз соціально-економічної ситуації в Україні тощо.

В умовах сьогодення наукова діяльність інституту спрямовується на виконання наукових досліджень

на замовлення в рамках наукових напрямів та інтересів університету, його наукових, науково-педагогічних працівників. При цьому пріоритетними є наукові дослідження, що виконуються:

 • на замовлення органів виконавчої влади,  міністерств, відомств України;
 • на замовлення ректорату, Вченої ради;
 • згідно з комерційними замовленнями окремих господарських структур та інших організацій України.

Структура інституту включає:

 • відділ науково-організаційного, фінансового забезпечення, контролю виконання та впровадження результатів наукових досліджень;
 • інформаційно-аналітичний та консультативний відділ;
 • відділ наукових зв’язків і координації наукових досліджень.

При виконанні наукових досліджень здійснюється орієнтація на забезпечення взаємодії навчального

процесу і науки, які реалізуються через:

 • отримання і впровадження у навчальний процес нових знань, за результатами виконуваних наукових досліджень, апробованих у різних сферах економічної діяльності державних і недержавних підприємств, установ, організацій;
 • забезпечення комплексності наукових досліджень об’єднанням наукового потенціалу різних кафедр університету, а також науково-дослідних інститутів економічного профілю.

Інститут здійснює організаційну роботу з написання монографій науково-педагогічними працівниками університету.

Звертаємо увагу, що частина звітної інформації буде доступна для громадськості, зокрема підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам на сайті Міністерства з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів.

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2017 році

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6
Тел.: 205-54-66
Email: ndier@kneu.ua

Остання редакція: 13.03.17