Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

Фещенко В. М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 187 с.

У монографії розглядаються питання генезису ринкового господарства в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У контексті розвитку світової економічної теорії висвітлюється внесок українських вчених у розробку найбільш важливих проблем ринкової еволюції: конкуренції та монополії, сутності ринкового механізму, проблем підприємництва, економічних коливань та кон’юнктури, регуляторних можливостей державного впливу на рикові процеси. Акцентується увага на новаторських дослідженнях М. Туган-Барановського, О. Білимовича, Є. Слуцького, С. Булгакова та ін., які за рівнем постановки та ступенем розробки окремих проблем ринкового розвитку випереджали подібні напрацювання у світовій економічній думці.

Для науковців, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями історії вітчизняної економічної думки.

 
ЗМІСТ  
Вступ
3
Розділ 1. Українська економічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. про генезис ринкових відносин в Україні
8
1.1. З історії становлення та розвитку ринкового господарства в Україні
8
1.2. Україна на шляху ринкової еволюції після реформи 1861 р. та висвітлення цього процесу українською економічною думкою другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
18
1.3. Дослідження проблем розвитку ринкового господарства в науковій літературі України на зламі ХІХ – ХХ ст.
35
1.4. Українські економісти про фінансово—кредитну та грошову системи в ринковій економіці
51
Розділ 2. Питання монополії та конкуренції в українській економічній літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
61
2.1. Причини виникнення та економічна сутність монополій у відображенні українських економістів 
61
2.2. Українська економічна думка про роль монополій у системі ринкового господарства
79
2.3. Проблеми співвідношення монопольних і конкурентних засад ринкової економіки в українській науковій літературі 
90
Розділ 3. Економічні кризи та циклічний характер розвитку ринкового господарства у висвітленні українських економістів 
104
3.1. Питання циклічності та економічної рівноваги в економічній літературі останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. 
104
3.2. Аналіз криз надвиробництва в працях українських учених 
121
Розділ 4. Українські економісти про місце та роль держави в регулюванні ринкових процесів
134
4.1. Держава і підприємництво в системі ринкових відносин
134
4.2. Регуляторні можливості та інструменти державного впливу на механізм функціонування ринкового господарства
148
Висновки
165
Бібліографія
170
Остання редакція: 03.11.14