Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст. )

Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст. ) : хрестоматія [Електронний ресурс] / [упоряд. С. Н. Антонюк]. — К. : КНЕУ, 2013. — 511, [1] с.

У виданні вперше зібрані та публікуються економічні праці викладачів КНЕУ першої третини ХХ ст., на основі яких можна прослідкувати їх вагомий внесок у розвиток української економічної думки.

Хрестоматія розрахована на викладачів, аспірантів і студентів КНЕУ, а також стане у нагоді тим, хто цікавиться національною економічною культурою.

 
ЗМІСТ  
Вступ
7
Довнар-Запольський М.В.
10
І. Життєвий шлях і наукові здобутки М.В. Довнар-Запольського
11
ІІ. Список наукових праць М.В. Довнар-Зпольського
17
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність М.В. Довнар-Запольського
18
ІV. Праці М.В. Довнар-Запольського
 
Державне господарство Великого князівства Литовського при Ягеллонах
19
Українські староства в першій половині XVI ст. 
25
Українські староства в першій половині XVI ст. 
25
Російський вивіз і світовий ринок
30
Слуцький Є.Є.
41
І. Життєвий шлях і наукові здобутки Є.Є. Слуцького
42
ІІ. Список наукових праць Є.Є. Слуцького
51
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність Є.Є. Слуцького
51
ІV. Праці М.В. Є.Є. Слуцького
 
Теорія граничної корисності
54
Суть кооперації та її форми
69
Нарис економічних поглядів сера Вільяма Петті
82
Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки
95
Орженцький Р.М.
108
І. Життєвий шлях і наукові здобутки Р.М. Орженцького
109
ІІ. Список наукових праць Р.М. Орженцького
116
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність Р.М. Орженцького
117
ІV. Праця Р.М. Орженцького
 
Основні закони цінності і їх практичне значення
117
Воблий К.Г. 
129
І. Життєвий шлях і наукові здобутки К.Г. Воблого
130
ІІ. Список наукових праць К.Г. Воблого
136
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність К.Г. Воблого
137
ІV. Праці К.Г. Воблого
 
Основи економії страхування
137
Земельне питання в програмах різних партій
156
Русов О.О.
172
І. Життєвий шлях і наукові здобутки О.О. Русова
173
ІІ. Список наукових праць О.О. Русова
176
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність О.О. Русова
177
ІV. Праці О.О. Русова
 
Про заняття українців по перепису 1897 року 
178
Видатки 8-ми українських губерній на початкову народну освіту
189
Птуха М.В. 
193
І. Життєвий шлях і наукові здобутки М.В. Птухи
194
ІІ. Список наукових праць М.В. Птухи
199
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність М.В. Птухи
200
ІV. Праця М.В. Птухи
 
Таблиця смертності для України. 1896-1897 рр.
200
Кованько П.Л. 
208
І. Життєвий шлях і наукові здобутки П.Л. Кованька
209
ІІ. Список наукових праць П.Л. Кованька
214
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність П.Л. Кованька
214
ІV. Праці П.Л. Кованька
 
Головні реформи, проведені М.Х. Бунге у фінансовій системі Росії
215
Реформа 19 лютого 1861 року та її наслідки з фінансової точки зору (Викупна операція: 1861 р. – 1907 р.)
241
Яснопольський Л.М.
254
І. Життєвий шлях і наукові здобутки Л.М. Яснопольського
255
ІІ. Список наукових праць Л.М. Яснопольського
258
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність Л.М. Яснопольського
259
ІV. Праця Л.М. Яснопольськогo
 
Комерційні банки та їх роль у сучасному економічному ладі
259
Цитович М.М.
273
І. Життєвий шлях і наукові здобутки М.М. Цитовича
274
ІІ. Список наукових праць М.М. Цитовича
277
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність М.М. Цитовича
278
ІV. Праця М.М. Цитовича
 
Погляди Д.І. Піхно у сфері економічної політики
278
Косинський В.А. 
287
І. Життєвий шлях і наукові здобутки В.А. Косинського
288
ІІ. Список наукових праць В.А. Косинського
291
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність В.А. Косинського
291
ІV. Праці В.А. Косинського
 
Основні тенденції в мобілізації земельної власності та їх соціально-економічні фактори
292
Основні тенденції в мобілізації земельної власності та їх соціально-економічні фактори: до аграрного питання
299
Оглоблін О.П.
303
І. Життєвий шлях і наукові здобутки О.П. Оглобліна
304
ІІ. Список наукових праць О.П. Оглобліна
311
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність О.П. Оглобліна
311
ІV. Праці О.П. Оглобліна
 
Проблема української економіки в науковій і громадській думці ХІХ-ХХ ст.
312
Нариси історії української фабрики. Мануфактура в Гетьманщині
321
Нариси історії української фабрики. Передкапіталістична фабрика
336
Гольдельман С.І. 
339
І. Життєвий шлях і наукові здобутки С.І. Гольдельмана 
340
ІІ. Список наукових праць С.І. Гольдельмана
343
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність С.І. Гольдельмана
344
ІV. Праця С.І. Гольдельмана
 
Економія і політика промисловості
344
Остапенко С.С.
372
І. Життєвий шлях і наукові здобутки С.С. Остапенка 
373
ІІ. Список наукових праць С.С. Остапенка
381
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність С.С. Остапенка
381
ІV. Праці С.С. Остапенка
 
Перський ринок і його значення для Росії
382
Капіталізм на Україні
411
Сташевський Є.Д.
416
І. Життєвий шлях і наукові здобутки Є.Д. Сташевського
417
ІІ. Список наукових праць Є.Д. Сташевського
419
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність Є.Д. Сташевського
419
ІV. Праця Є.Д. Сташевського
 
Історія докапіталістичної ренти на Правобережній Україні в XVII – першій половині ХІХ ст.
420
Ярошевич А.І.
444
І. Життєвий шлях і наукові здобутки А.І. Ярошевича 
445
ІІ. Список наукових праць А.І. Ярошевича
448
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність А.І. Ярошевича
449
ІV. Праці А.І. Ярошевича
 
Нариси хутірських господарств Київської губернії
449
Капіталістична оренда на Україні за польської доби
464
Бованенко Д.Є.
483
І. Життєвий шлях і наукові здобутки Д.Є. Бованенка 
484
ІІ. Список наукових праць Д.Є. Бованенка
485
ІІІ. Публікації про життєвий шлях і діяльність Д.Є. Бованенка
486
ІV. Праці Д.Є. Бованенка
 
До історії політичної економії на Україні
486
Економічна концепція Сергія Подолинського
493
Додатки
499
Додаток 1. Біографічні відомості про вчених економістів Київського національного економічного університету першої третини ХХ ст.
499
Додаток 2. Навчальні програми з деяких економічних дисциплін, які читалися в Київському національному економічному університету у першій третині ХХ ст. 501

 

Остання редакція: 03.11.14