Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

іспит зі спеціальності 12.00.07

28 березня 2016 р. відбудеться іспит зі спеціальності 12.00.07

Склад Комісії:

Голова - декан юридичного факультету, д.ю.н., професор Солдатенко О.В. (12.00.07)

Члени Комісії:

зав. кафедри цивільного та трудового права, д.ю.н., професор Омельченко А.В. (12.00.07)

професор кафедри міжнародного та європейського права, д.ю.н., доцент Печуляк В.П. (12.00.07)

заст.завідувача кафедри фінансового права,к.ю.н., доцент Пожидаєва М.А. (12.00.07)

 

Остання редакція: 04.03.16