Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад ради

 

Голова ради:

Солдатенко О.В.- д.ю.н. (12.00.07), професор, декан юридичного факультету ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Заступник голови ради:

Бурило Ю.П. - д.ю.н., доцент (12.00.07), завідувач кафедри ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Вчений секретар ради:

Кожура Л.О. - к.ю.н., доцент кафедри ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

 

Члени ради:

Губерська Н.Л. - к.ю.н., доцент,  доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Крупчан О.Д.. - д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

Мачуська І.Б. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Мацелик Т.О. - д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний університет державної податкової служби України

Омельченко А.В. - д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Охотнікова О.М. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Печуляк В.П. - д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Пожидаєва М.А. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Попович В.М. -  д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Семчик О.О. - к.ю.н., старший науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України

Чеховська І.В. - д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет державної податкової служби України

Шульженко Ф.П., - д.п.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Остання редакція: 25.05.16