Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальності

В Інституті проводиться підготовка фахівців за спеціальностями:

Сьогодні, коли в світовому масштабі здійснюється перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, на перший план виходять потреби всебічного розвитку інтелектуальної власності. Тут особлива роль відводиться сучасним інформаційним системам і технологіям, адже фахівці з комп’ютерної техніки та автоматизації виробничих процесів потрібні дедалі більше. Цим, очевидно, визначається перспектива Інституту і тих спеціальностей, які він готує — «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика» та «Соціально-економічна статистика»), «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз» та «Кібербезпека». Кожна із цих спеціальностей — основа прийняття і реалізації вивірених та ефективних рішень.

Адже економічна кібернетика являє собою вивчення процесів збирання, нагромадження, зберігання і обробки економічної інформації на базі моделювання, економічних систем та інформаційної техніки.

Головне призначення прикладної статистики — інформаційне забезпечення управлінської діяльності на макрорівні, в основі чого лежить аналіз і прогнозування економічної кон’юнктури ринку праці, товарного й фінансових ринків, організації та адаптація проведення статистичних досліджень соціально-економічних явищ та показників статистики до умов ринкової економіки, розбудови системи національних рахунків, без чого статистичний аналіз немислимий взагалі.

Особливістю комп’ютерних наук є поглиблене вивчення математики, фізики, способів прийняття рішень та програмування.

Підготовка фахівців у галузі інформаційних систем і технологій, прикладної статистики та комп’ютерних наук здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» на денній та заочній формах навчання.

У рамках підготовки бакалаврів студенти протягом трьох років отримують фундаментальну освіту, а студенти очної форми навчання — і психолого-педагогічну підготовку. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці.

Остання редакція: 18.03.18