Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Регіональна економіка і місцеве самоврядування

АБІТУРІЄТУ. У КНЕУ оголошено набір на нову спеціалізацію «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»

Шановні абітурієнти, батьки  та інші зацікавлені гості сайту!

Уже понад 110 років Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана готує найкращих фахівців у галузі економіки та управління, які є найбільш затребуваними фахівцями на ринку праці.

Цього року наш університет здійснює набір студентів за новим та перспективним напрямком підготовки –«Регіональна економіка і місцеве самоврядування».

Актуальність підготовки фахівців зумовлена реформою децентралізації, що формує потребу в підготовці значної кількості висококваліфікованих фахівців-економістів, які володітимуть унікальними та практичними компетенціями управління територіальним розвитком. Йдеться про управління економікою регіону, місцевими фінансами та бюджетом, соціальне прогнозування та стратегічне планування, міжмуніципальне, міжрегіональне та прикордонне співробітництва регіонів тощо.

Кому і навіщо потрібні знання з «Регіональної економіки і місцевого самоврядування»?

Запорукою ефективного та прискореного розвитку регіонів є конкуренція, яка полягає у боротьбі за найкращі ресурси та капітали, у тому числі інвестиції, а також за присутність на своїй території інноваційних компаній, стартапів, малого і середнього бізнесу, крупних корпорацій, фінансових посередників.

Саме тому, на місцях потрібні не «мери-господарники», а  високого рівня підготовки управлінці, які володіють інструментарієм формування особливої підприємницької екосистеми стимулювання економічного розвитку.

Важливо розуміти, що знання економіки регіону важливі не лише з позицій держави та державної регіональної політики, а й з позицій управління бізнесом та маркетингу.

Відомі маркетологи Філіп і Мілтон Котлери здійснили надзвичайно цікаве дослідження просторового виміру сучасного бізнесу у праці «Winning Global Markets: How Businesses Invest and Prosper in the World's High-Growth Cities» і окреслили мотивацію прийняття рішень компаній щодо розміщення власного бізнесу.

Зокрема, показники економічного стану міста є одними з визначальних сигналів для прийняття рішень щодо інвестування і оцінки ринку, а тому сучасні власники бізнесу детально вивчають інформацію про всі аспекти життя міста, включаючи не тільки такі економічні показники як вартість землі та будівництва, але й соціально-побутові умови життя мешканців, культурні та інші особливості міста, напрями його розвитку на довготривалу перспективу.

З одного боку, знання економічного стану міст та регіонів є важливим питанням для крупних підприємців та менеджерів, які повинні знати, скільки вони можуть продати на внутрішньому ринку, скільки й у що їм варто інвестувати, приймаючи рішення про територіальне розміщення бізнесу. З іншого боку, для регіонального і місцевого публічного управління важливим є економічний розвиток регіону для формування місцевого бюджету, забезпечення місцевої зайнятості та якісного соціального життя регіону.

Маркетологи Котлери відзначають, що сучасні знання економіки міста мають величезне практичне значення для :

- крупних підприємців – при виборі місць капіталовкладень з найбільшим темпом зростання,

- менеджерів з маркетингу – для посилення маркетингових кампаній і отримання максимального доходу від інвестицій;

- політичних і громадських лідерів міст – для залучення інвестицій і світових ТНК, котрі вибирають між багатьма конкуруючими містами.

Регіональні управлінці ж повинні розуміти конкурентні переваги регіону і потреби бізнесу та створювати відповідне підприємницьке середовище чи, інакше кажучи «екосистему». Місцеве самоврядування повинно володіти певними навичками і вміннями залучення підприємства в своє місто і таким чином отримати достатній дохід до бюджету, створити робочі місця для мешканців та ін.

 

Що вивчатиме студент під час навчання?

Університет прагне забезпечити максимальну практичну спрямованість навчання за спеціалізацією «Регіональна економка і місцеве самоврядування». Саме тому, пропонуємо вам ознайомитись з переліком прикладних дисциплін, які вивчатимуть студенти за даним напрямком підготовки, а саме:

- ресурсний потенціал території;

- управління економікою регіонів;

- муніципальний менеджмент;

- публічно-приватне партнерство;

- місцеві фінанси;

- регіональний маркетинг та промоція потенціалу місцевого розвитку;

- сталий інтегрований розвиток громад;

- управління місцевими ресурсами в умовах децентралізації;

- проектне управління місцевим розвитком;

- регіональна логістика;

- планування розвитку територіальної громади;

- антикризове управління.

Звертаємо вашу увагу, що для України питання підготовки фахівців, які б володіли унікальними та практичними компетенціями із регіоналістики, є особливо важливим в контексті проведення реформи децентралізації.

Чому престижна вивчати регіональну економіки і місцеве самоврядування саме в КНЕУ?

1. Унікальна освітня програма в Україні;

2. Практична спрямованість;

3. Гарантоване місце проходження практики;

4.  Можливість отримання рекомендації для працевлаштування;

5. Велика частка спеціалізованих дисциплін;

6. Вивчення сучасного інструментарію управління регіонами і громадами;

7. Можливість долучення до реалізації проектів по децентралізації в Україні ще на етапі навчання;

8. Екскурсії та ознайомлення з діяльністю центральних органів влади, спілкування з діючими державними та місцевими управлінцями;

9. Залучення до участі в науковій діяльності Інституту регіоналістики КНЕУ;

10. Можливість міжнародної академічної мобільності;

11. Наявність PhD-програми та спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, що дає можливість здобуття наукового ступеня.

 

Де саме зможуть працювати випускники КНЕУ за спеціалізацією «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»після завершення навчання:

- у центральних органах виконавчої влади;

- в регіональних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

- керівником проектів та експертом у сфері бізнесу;

- на державних та приватних підприємствах.

 

Додатковими перевагаминавчання за відповідною спеціалізацією є:

- гарантоване місце проходження практики;

- великий попит на фахівців з регіональної економіки та місцевого самоврядування на ринку праці;

- унікальна освітня програма в Україні;

 - гарантоване місце проживання в гуртожитку для іногородніх студентів.

 

       Для вступу на дану спеціалізацію необхідно мати наступні сертифікати ЗНО:

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Вага атестату

Вага за закінчення курсів

Мінімальна кількість балів

051 Економіка

Регіональна економіка і місцеве самоврядування

1.Українська мова та література

0,2

0,1

-

100,0

2. Історія

0,3

100,0

3. Географія

    Іноземна мова

0,4

100,0

       

Кафедра регіоналістики і туризм буде рада відповісти на всі запитання, які можуть виникнути у абітурієнтів та їх батьків, а також надати будь-яку уточнюючу та додаткову інформацію за телефонами:

489-09-33; 483-54-98; 205-54-83 -  Ірина та Віталій

 

 

 

Остання редакція: 21.06.17