Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Екологічна економіка

Спеціальність «Економіка»
Спеціалізація «Екологічна економіка»

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Екологічна економіка» є надзвичайно важливою та перспективною, оскільки обумовлена сучасною тенденцією прискореного розвитку нового сектору економіки, заснованого на екологізації технологій виробництва та динамічному розвитку зеленого бізнесу (SustainableBusiness).Фахівці такого напряму є одними з найбільш затребуваних у країнах Європи. Евроінтеграція України також потребує фахівців, здатних впроваджувати екологічні стандарти ЄС у нашій країні. Наразі наявний значний дефіцит таких спеціалістів, а в найближчі роки потреба у них зростатиме.

Екологічну економіку вивчати перспективно тому, що:
• у більшості провідних світових рейтингів професія «Еколог» входить до ТОП-10 найзатребуваніших професій ближнього майбутнього. Найбільший попит очікується на кваліфікованих фахівців, які одночасно володітимуть знаннями з екології, економіки та інформаційних технологій: фахівців з екологічного менеджменту, екологічного аудиту, екологів-урбаністів;
• швидко зростає кількість підприємств, котрі бажають отримати міжнародні сертифікати екологічної відповідності серії ІСО 14000. Зокрема, нещодавно ЄС оголосило про свої наміри допускати на свій ринок продукцію тільки ISO-сертифікованих компаній. Уже ближнім часом можна очікувати своєрідного буму діяльності відповідних сертифікаційних агентств та швидкого зростання попиту на таких фахівців;
• у світі та й Україні динамічно розвивається так званий зелений бізнес та зростає потреба в GreenBusiness менеджерах, здатних здійснювати екологічну модернізацію підприємств.

Після завершення навчання за спеціалізацією «Екологічна економіка» випускники зможуть працювати:
– менеджером-екологом на середніх і великих підприємствах, у міжнародних корпораціях;
– керівником чи фахівцем підприємств сфери «зеленого» бізнесу;
– бізнес-аналітиком з питань екологічної модернізації бізнесу;
– фахівцем сертифікаційних агентств, аудиторських і страхових компаній;
– фахівцем-екологом у центральних, регіональних і місцевих органах влади;
– експертом громадських екологічних організацій.

Термін підготовки бакалаврів денної форми навчання — 4 роки.


 

Остання редакція: 17.05.17