Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний Університет Акакія Церетелі, Грузія 4-7 грудня 201604 Грудня 2016р.

Установча зустріч по проекту AESOPпройшла 4-7 грудня 2016 року у Грузії (місто Кутаїсі, Національний Університет Акакія Церетелі).

Протягом установчої зустрічі з доповідями виступили представники Національного Університету Акакія Церетелі (Грузія), Нахчіванського Національного Університету (Азербайджан), Ганджанського Національного Університету (Азербайджан), Університету «Хазар» (Азербайджан), Грузинського Американського Університету (Грузія), Офісу Австрійського Студентського Омбудсмену (Австрія), Варшавського Університету (Польща), Університету Мінью (Португалія), Університету Аквіли (Італія), Полтавського Університету Економіки та Торгівлі (Україна) та Державного Вищого Навчального Закладу «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана».

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на зустрічі представляла доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави та права Рижук Юлія Миколаївна, яка поділилася досвідом організації навчально-виховної роботи у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

http://www.atsu.edu.ge/