Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада Інституту

1. ПОЛОЖЕННЯ "Про Вчену раду Інституту"

2. РЕГЛАМЕНТ Вченої ради Інституту

3. СКЛАД Вченої ради Інституту

Остання редакція: 07.04.17