Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Роботодавцям

Центр корпоративних зв’язків ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує підприємства і організації різних галузей економіки, а також державні установи до налагодження тісної та взаємовигідної співпраці у сфері підготовки спеціалістів у галузі економіки і менеджменту.

Центр корпоративних зв’язків є структурним підрозділом Університету, який координує і підтримує його взаємозв’язки зі сферою бізнесу на системній основі. Місія Центру корпоративних зв’язків – формування мережі постійного і взаємовигідного партнерства Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки.

Нижче ви маєте змогу розмістити свою заявку щодо підбору спеціалістів для проходження практики чи працевлаштування. За вашим замовленням структурні підрозділи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюватимуть відбір кандидатів на проходження практики чи для їх майбутнього працевлаштування з урахуванням вимог і умов діяльності підприємства, установи, організації чи державної структури; при необхідності буде здійснено попередню підготовку відібраних кандидатів (профільні тренінги, семінари); керівництво практикою з боку Університету і координацію виконання її програми студентами.

Підготовка висококваліфікованих фахівців у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» передбачає не лише глибоке оволодіння студентами теоретичних знань та практичних навичок. Сучасні вимоги вітчизняного ринку праці також передбачають необхідність набуття ними професійно значущих компетентностей, що є запорукою отримання конкурентних переваг. З цією метою запрошуємо підприємства, установи і організації різних галузей економіки, а також державні структури до співробітництва і тривалого партнерства.

Після отримання заявки і здійснення відбору студентів укладається договір між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і підприємством (установою, організацією) щодо проходження практики даної кількості студентів. Форму типового договору про проведення практики студентів вищого навчального закладу, а також направлення студентів на практику ви можете переглянути нижче.

За результатами проходження практики чи працевлаштування випускників КНЕУ ви також можете оцінити їх кваліфікацію. Дане опитування допоможе нам підвищити рівень підготовки майбутніх фахівців.

Дякуємо за співпрацю!

Остання редакція: 22.04.15