Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Information Systems in Accounting, Analysis and Control

Last redaction: 09.11.15

Publications on the subject

  • Інформаційні системи і технології в обліку 6.030509 (468.5 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 June 2019 р.
  • Інформаційні системи і технології в обліку 071 (460.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 June 2019 р.