Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Management of the economic potential of the city

Last redaction: 12.05.16

Publications on the subject

  • Управління економічним потенціалом міста (26.6 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління економічним потенціалом міста» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 February 2018 р.
  • Управління економічним потенціалом міста (111.2 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління економічним потенціалом міста» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 February 2018 р.