Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-Commerce

Last redaction: 22.09.11

Publications on the subject

  • Електронна комерція 6507 (116.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Електронна комерція» 650702 November 2012 р.