Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Intellectual Data Analysis

Last redaction: 22.09.11

Publications on the subject

  • Інтелектуальний аналіз даних 6101 (657 KB)методичніматеріалищодозмістутаорганізаціїсамостійної  роботистудентів, поточногоіпідсумковогоконтролюїхзнаньзнавчальноїдисципліни“Інтелектуальнийаналізданих”19 August 2014 р.