Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Information systems and technology management

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Інформаційні системи і технології в управлінні 6502 (478 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни"Інформаційні системи і технології в управлінні"19 August 2014 р.