Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Methods and tools for data mining

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Методи і засоби інтелектуального аналізу даних 6502 (1.2 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Методи і засоби інтелектуального аналізу даних"19 June 2013 р.