Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Multiagent technology

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Мультиагентні технології 6502 (245.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Мультиагентні технології"19 June 2013 р.