Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Reengineering computer systems

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Реінжиніринг комп’ютерних систем (141.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Реінжиніринг комп’ютерних систем"08 November 2012 р.