Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Прохорова Аліна Вікторівна

department: Management department
Position : асистент
teacher degree: none
Degree : none
Biography :
Освіта
 
1997 р. –закінчила повний курс за освітньою програмою з професійним спрямуванням
«фінанси і кредит» Київського національного економічного університету, присвоєна
кваліфікація бакалавра з економіки ДБ№020548
 
1998 р. - закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу
освіту за спеціальністю «фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра з фінансового
менеджменту КВ№10645896
 
2000-2005 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі менеджменту КНЕУ та склала кандидатські
іспити
 
Працює у КНЕУ з 1991 року
 
Стаж педагогічної роботи у КНЕУ та інших вищих навчальних закладах з 2000 року
 
Організаційна робота
 
2009 р. – здійснює обов’язки вченого секретаря на засіданнях кафедри менеджменту
 
Викладацька діяльність
 
Викладає дисципліни управлінського спрямування
 
Наукова, навчально-методична діяльність та публікації
 
Автор та співавтор наукових, навчальних та навчально-методичних праць, учасник
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій:12 назв (з них 11 –
наукового та 1 – навчально-методичного характеру), є співавтором 1 колективної монографії
«Розбудова системи управління бізнес-організацій в умовах інноваційної економіки».
Розробник кейсів,  ділових ігор, семінарів-бесід, експрес-тестів для навчальної дисципліни
«Менеджмент».
 
Відзнаки
 
2013 р. – почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана
 
Підвищення кваліфікації
 
4.10.2017-20.12.2017 р. Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету
 
Профіль в наукометричних базах
 
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=fFpVdgkAAAAJ
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0609-8972
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-1790-2018
Publons: https://publons.com/a/1578708