Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Evaluating the effectiveness of state management solutions

Last redaction: 12.05.16

Publications on the subject

  • Оцінка ефективності державних управлінських рішень (86.5 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Оцінка ефективності державних управлінських рішень» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 February 2018 р.
  • Оцінка ефективності державних управлінських рішень (345.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Оцінка ефективності державних управлінських рішень» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 February 2018 р.