Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Advocacy

Last redaction: 29.10.19

Publications on the subject

  • Адвокатура (88.5 KB)методичні матеріали  з вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , галузі 08 «Право», спеціальності 081 «Правознавство», освітньо-професійної програми  «Правознавство»26 October 2019 р.