Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Comparative civil law

Last redaction: 09.02.21

Publications on the subject

  • Порівняльне цивільне право 081 (247.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Порівняльне цивільне право"05 February 2019 р.
  • Порівняльне цивільне право (95.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Порівняльне цивільне право " .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.