Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Family Law

Last redaction: 28.01.21

Publications on the subject

  • Сімейне право 081 (335.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», спеціалізації «Правознавство»03 October 2019 р.
  • Сімейне право (79 KB)паспорт  навчальної дисципліни "Сімейне право" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.