Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Intellectual property law

Last redaction: 28.01.21

Publications on the subject

  • Право інтелектуальної власності 07, 281, 051 (272.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка підприємства», освітньо-професійної програми «Публічнеуправління та адміністрування» та«Економіка підприємства», спеціалізації «Публічне управління та адміністрування» та «Національна економіка»03 October 2019 р.
  • Право інтелектуальної власності 081 (337.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», спеціалізації «Правознавство»03 October 2019 р.
  • Право інтелектуальної власності (79.5 KB)паспорт  навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.