Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Labour law

Last redaction: 28.01.21

Publications on the subject

  • Публічне право (Трудове право) 281 (293.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Публічне право (Трудове право)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»04 October 2019 р.
  • Трудове право 081 (271.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», спеціалізації «Правознавство»03 October 2019 р.
  • Трудове право (107.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Трудове право" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.