Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Housing law

Last redaction: 28.01.21

Publications on the subject

  • Житлове право 081 (301 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Житлове право» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», спеціалізації «Правознавство»04 October 2019 р.
  • Житлове право (88.5 KB)паспорт  навчальної дисципліни "Житлове право"  .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.