Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Political Science

Last redaction: 20.09.11

Publications on the subject

 • Політологія 081 (762.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ю01 «Правознавства», 6Ю02 «Право національної безпеки», 6Ю03 «Право громадської і політичної діяльності»24 September 2019 р.
 • Політологія 6A04 (761 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6A04 «Економіка агробізнесу»24 September 2019 р.
 • Політологія (6E07,6E02,6P06,6P07,6і01) (761 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6E07 «Економічна аналітика», 6E02 «Економіка підприємства»,6P06 «Зелена економіка», 6P07 «Економіка міста та урбаністика»,6і01«Економічна кібернетика»24 September 2019 р.
 • Політологія 053 (761 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»24 September 2019 р.
 • Політологія 292 (761 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6М03 «Міжнародні економічні відносини»24 September 2019 р.
 • Політологія 281 (761 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е05 «Публічне управління та адміністрування»24 September 2019 р.
 • Політологія (838 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Політологія» 13 December 2017 р.
 • Політологія (92 KB)Паспорт дисципліни Політологія13 December 2017 р.
 • Політологія ФІСіТ (78 KB)Паспорт дисципліни "Політологія ФІСіТ"02 September 2016 р.
 • Політологія ФІСіТ (367.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Політологія» 01 September 2016 р.
 • Політологія (82 KB)паспорт навчальної дисципліни «Політологія»  .Дисципліна бакалаврського рівня.19 November 2015 р.
 • Політологія (517.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Політологія»11 September 2015 р.