Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

German Language (specialty International Economics)

German Language: this discipline is studied at various intensity levels (4 to 8 hours per week) during the first two years of study by students of all specialities. The study is followed by an examination.

Last redaction: 17.04.19

Publications on the subject

 • Часові форми дієслова (Zeitformen von Verben) (795.5 KB)Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, які починають вивчати німецьку мову як основну або вивчають її як другу іноземну. Посібник орієнтований на володіння німецькою мовою на рівні A1-B1 згідно загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти CEFR і будується на загальномовному лексичному матеріалі з незначним вкрапленням елементів економічної лексики. Посібник містить коментарі і впра-ви щодо різноманітних аспектів часової парадигми німецького дієслова. Мате- ріали можуть використовуватися для самостійного вивчення на дистанційній формі навчання і для контролю знань.12 October 2017 р.
 • Німецька мова Міжнародний бізнес (146 KB)паспорт  дисципліни «Німецька мова» для І та ІІ курсу  спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», «Міжнародні економічні відносини»,«Міжнародний бізнес». ІІ курс02 October 2017 р.
 • Німецька мова (спец: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, маркетинг, економіка, комп’ютерні науки) 1к (351.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» для І курсу.02 October 2017 р.
 • Німецька мова 6М01 1курс (437.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (І курс)30 June 2016 р.
 • Німецька мова 6.030503 2курс (453 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (ІІ курс)30 June 2016 р.
 • Німецька мова 6503 (I-II курси) (131 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» 6503 (I-II курси) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 November 2015 р.
 • Німецька мова 6503 (початківці) (114 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» 6503  (I-II курси,  початківці) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 November 2015 р.
 • Німецька мова 6503 (III-IV курси) (92.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» (III-IV курси) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 November 2015 р.
 • Німецька мова 6.030503 ( I-II курси) (763 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів I-IIкурсів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Німецька мова» для напряму підготовки 6503  26 August 2015 р.
 • Німецька мова, 6.030401 (648.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»26 August 2015 р.
 • Практична граматика (10.9 MB)ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ –  Початковий курс   Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  15 April 2015 р.
 • Практична граматика німецької мови (1.1 MB)ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ –  підвищений рівень   Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  15 April 2015 р.