Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Tax System

The course goal– to provide theoretical knowledge on the content of the tax system, in construction principles and patterns of development; mechanisms of taxes in their relationship.

This knowledge will enable students navigate freely in the tax principles, tax calculation, understand the nature and trends of tax administration.

Studied in Ukrainian and English

Last redaction: 18.03.20

Publications on the subject

  • Податкова система 6Ф02 (88.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф02 «Банківський бізнес»26 December 2019 р.
  • Податкова система 6Ф01 (258.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф01 «Фінанси та страхування»26 December 2019 р.
  • Податкова система 6.030508 (320.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6508 «Фінанси»08 February 2019 р.
  • Курсова робота з дисципліни Податкова система (785 KB)методичні матеріали щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6508 «Фінанси»08 February 2019 р.
  • Податкова система 6508/1 (80.5 KB)- паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6508/113 October 2017 р.
  • Податкова система 6508 (81 KB)паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 650813 October 2017 р.
  • Податкова система 6508/1 (1.1 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 6508/110 October 2017 р.
  • Податкова система 6508 (1.1 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 650810 October 2017 р.
  • Податкова система 6508 (методичні вказівки для курсових робіт) (784 KB)тематика і методичні вказівки щодо виконання курсових робіт  з науки «Податкова система» для студентів спеціальності 650810 October 2017 р.