Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Small Business Financial Management

Last redaction: 08.07.19

Publications on the subject

  • Фін менеджмент у сфері бізнесу 072 (4 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (891.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фін менеджмент у сфері бізнесу»  (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  8Ф01 Макрофінансове управління, 8Ф02 Страхова справа, 8Ф03 Фінансовий контролінг, 8Ф04 Корпоративні фінанси, 8Ф05 Фінансовий ринок, 8Ф06 Фінансування інвестиційних проектів, , 8Ф08 Управління банківським бізнесом, 8Ф07 Банківський менеджмент08 July 2019 р.
  • Фін менеджмент у сфері бізнесу 071 (5 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (1.1 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фін менеджмент» (5 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації  8ОО9 «Облік і аудит»08 July 2019 р.
  • Фінансовий менеджмент у малому бізнесі (130.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «фінансовий менедждмент у малому бізнесі»14 September 2016 р.