Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Enterprise Finance

Last redaction: 16.10.18

Publications on the subject

  • Фінанси підприємств «Облік і аудит в АПК» (502.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 Економіка і підприємництво» спеціальність «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК»23 October 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Менеджмент агробізнесу» (472 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»23 October 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Фінанси» (510.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»23 October 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Менеджмент промислових підприємств» (450 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств»23 October 2017 р.
  • Фінанси підприємств (Облік і аудит в АПК) (92 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 Економіка і підприємництво» спеціальність «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК»06 October 2016 р.
  • Фінанси підприємств (Менеджмент агробізнесу) (91 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»06 October 2016 р.
  • Фінанси підприємств (Фінанси) (66.5 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»06 October 2016 р.