Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Analytical Support to Management Decision Making

Last redaction: 28.04.19

Publications on the subject

  • Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (69.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Облік, аудит та оподаткування»15 October 2019 р.
  • Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (113.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень». Бакалаврського рівня підготовки.29 September 2015 р.