Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Accounting in Banks

Last redaction: 16.11.15

Publications on the subject

  • Облік у банках (99.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік у банках» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Облік, аудит та оподаткування в АПК»15 October 2019 р.
  • Облік у банках (62.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Облік у банках» .Бакалаврського рівня підготовки.29 September 2015 р.