Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Evolutionary integrated systems and methods

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Еволюційні інтегровані системи і методи (214.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни07 November 2012 р.