Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Advanced Mathematics (ISTF)

Last redaction: 26.03.18

Publications on the subject

  • Вища математика 072 (6Ф03,6Ф04,6Ф05,6Ф06) (259.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ф03 «Фінанси», 6Ф04 «Корпоративні фінанси», 6Ф05 «Банківський бізнес», 6Ф06 «Митна справа»16 January 2020 р.